Wat doet een leeshond? 

 

Als een kind met leesproblemen voorleest aan een hond, wordt het kind niet steeds gecorrigeerd. Hierdoor krijgen kinderen meer zelfvertrouwen en gaat het lezen een stuk makkelijker. Bewezen is dat kinderen hierdoor sneller en beter leren lezen. Een leeshond doet eigenlijk niets anders dan lekker naast het kind op de grond liggen en luisteren naar het kind dat uit een boek voorleest. Daarvoor is een rustig plekje, een apart kamertje of leeg lokaal het meest geschikt. De voorleessessie duurt 5 tot 15 minuten, afhankelijk van de belastbaarheid en interesse van het kind. Er wordt natuurlijk ook tijd genomen voor knuffelen en/of spelen met Limo. Er is geen leerkracht aanwezig, geen leesmoeder, ouder of logopedist. Alleen de hond en zijn begeleidster.


Wetenschappelijk is bewezen dat de aanwezigheid van een hond sterk bloeddrukverlagend werkt en een vermindering van stress betekent. Een hond heeft geen waardeoordeel of vooroordeel en dit werkt stimulerend voor het kind. Ook bij Limo's leeskinderen is na testen bevestigd dat de kinderen duidelijk in leesvaardigheid zijn gevorderd, en bovendien lezen ze met meer plezier.... een geweldig succes!

Limo is een gecertificeerde leeshond. Dat wil zeggen dat hij - met mij, zijn begeleidster - zijn diploma als leeshond heeft gehaald bij een erkend hondenopleidingscentrum. Dit is belangrijk. Limo heeft een uitgebreide gedrags- en geschiktheidstest ondergaan, en ook de begeleidster heeft een gedegen theoretische en praktische opleiding gevolgd.

Lezen met Limo: Certificaat therapiehond


Ook heeft Limo, wederom samen met mij, nog een driedaagse opleiding tot therapiehond gevolgd - en met succes afgerond. Dat betekent dat hij op een veilige en verantwoorde manier ingezet kan worden bij begeleidingstrajecten voor mensen die hulp nodig hebben.

Lezen met Limo: Certificaat AAI-team